سایت آرایش
سایت بهترین های زیبایی و آرایش
من هم تو کمپین بهترین های زیبایی و آرایش هستم
ورود - عضویت
1 مـهـر 1400 
صفحه اصلی بهترین ها دوره های آموزشی آرایشگری           
دوره های آموزشی آرایشگری
عضویت
اینستاگرام

بهترین دوره جامع آموزش میکروپیگمنتیشن در اراک

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در اراک با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی...

0  
مطالب بیشتر

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در خرم آّباد با مدرک بین المللی

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در خرم آباد با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی...

0  
مطالب بیشتر

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در کیش با مدرک بین المللی

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در کیش با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه...

0  
مطالب بیشتر

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در بوشهر با مدرک بین المللی

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در بوشهر با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه...

0  
مطالب بیشتر

دوره جامع آموزش میکروپیگمنتیشن در بندرعباس

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در بندرعباس با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در...

0  
مطالب بیشتر

دوره جامع آموزش میکروپیگمنتیشن در اهواز توسط استاد بین المللی

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در اهواز با مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه...

0  
مطالب بیشتر

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در کرمان | مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن در کرمان

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در کرمان| مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه پزشکی...

0  
مطالب بیشتر

دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در مشهد| مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در مشهد| مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه پزشکی...

0  
مطالب بیشتر

دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در شیراز

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در شیراز| مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه پزشکی هم کاربرد...

0  
مطالب بیشتر

بهترین دوره آموزشی میکروپیگمنتیشن در اصفهان| ورکشاپ تخصصی میکروپیگمنتیشن در اصفهان

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در اصفهان با حضور استاد بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه...

0  
مطالب بیشتر

دوره آموزشی میکروپیگمنتیشن در کرج| ورکشاپ میکروپیگمنتیشن در کرج

بهترین دوره آموزش میکروپیگمنتیشن در کرج| مدرک بین المللی میکروپیگمنتیشن روشی علمی و پزشکی است که توسط دستگاه‌های استاندارد و وسایل یک بار مصرف استریل انجام میشود. به شخصی که با استفاده از این دستگاهها عمل میکرو پیگمنتیشن را انجام میدهد پیگمنتر  میگویند. پیگمنتر میتواند به وسیله این دستگاهها با توجه به تقاضای مشتری، نسبت به ارائه یک آرایش دائمی ایمن اقدام کند. در واقع این کار فرآیند کاشت رنگدانه‌های  سازگار در عمق مشخصی از لایه پوست، با کمترین آسیب به بافت پوستی است. این تکنیک علاوه بر کاربرد‌های زیبایی در حوزه پزشکی هم کاربرد...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش طراحی حنا در تهران| ورکشاپ آموزش طراحی حنا در تهران

دوره های آموزش طراحی حنا در تهران| ورکشاپ  آموزش طراحی حنا در تهران دوره های آموزش طراحی حنا نقش حنا ( mehandi) از سنتی ترین و رایج ترین آرایش هایی است که قبل از مراسم خاصی همچون مراسم عروسی علاوه بر آرایش عروس در نواحی هند، پاکستان، جنوب ایران و… انجام می شود.  امروزه از نقش حنا می توان برای زیبا نمودن اندام های بدن برای حضور در مراسماتی مانند عروسی ،جشن تولد،مراسم مذهبی و هزاران جشن دیگر استفاده نمود . در نقش حنا با استفاده از انواع رنگ های حنا مانند مشکی، قهوه ای، قرمز، سبز و سفید به کشیدن طرح هایی مینیاتوری یا باستانی پرداخته شده و به دلیل اینکه...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش دردلاک مو در تهران| ورکشاپ آموزش دردلاک مو در تهران

دوره های آموزش دردلاک مو در تهران| ورکشاپ  آموزش دردلاک مو در تهران دوره های آموزش دردلاک مو  دردلاک موهای به هم چسپیده و پیچیده و گره خورده در یکدیگر است. بسیاری از اقوام و نژاد های مختلف در طول تاریخ از جمله مردم شمال و شرق آفریقا (ارومو ها در اتیوپی و ماسایی در کنیا) مذهبیان غرب آسیا،مردم هندو-اروپایی اروپا و جنوب آسیا،صوفیان و... قبل از رستا ها دردلاک در بینشان رایج بود. محبوبیت و رواج دردلاک در زمان ها و فرهنگ ها و عقاید مختلف از مسائل بسیار جالب در مورد دردلاک می باشد. دلایل مختلفی در فرهنگ های مختلف برای دردلاک کردن وجود دارد که می توان به اعتقادات...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش بافت مو در تهران| ورکشاپ آموزش بافت مو در تهران

دوره های آموزش بافت مو در تهران| ورکشاپ  آموزش بافت مو در تهران دوره های آموزش بافت مو  بافت مو یکی از روش‌های سنتی و محبوب برای جمع کردن و آرایش موها است که از گذشته‌های دور رایج بوده و مردان و زنان در فرهنگ‌های مختلف از این روش استفاده می‌کرده‌اند. بافت مو علاوه بر این که زیبایی خاصی دارد بسیار کاربردی هم هست و موها را به خوبی حال داده و نگه می‌دارد.  بافت مو بیشتر برای موهای بلند استعمال فراوانی دارد اما امروزه بافتهای ریز برای موهای کوتاه هم استفاده می شود.زیبایی بافتهای امروز تا حدی به تغییر چهره و زیبایی بانوان اثر دارد که باعث...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش کراتین در تهران| ورکشاپ آموزش کراتین در تهران

دوره های آموزش کراتین در تهران| ورکشاپ  آموزش کراتین در تهران دوره های آموزش کراتین کراتینه مو روشی عالی برای کسانی  است که از موهای وز خود خسته شده‌اند. فرآیند کراتینه مو در واقع به بهبود آسیب‌دیدگی موهای مجعد و وز می‌پردازد و موها را نرم و لخت می‌کنددر کراتینه مو، تارهای مو با  پروتئین کراتین پوشش داده می‌شوند که باعث نرم و صاف شدن موها می‌شود. برای انجام کراتینه مو، از محصول صاف کننده کراتین استفاده می‌کند و روی موهای شما قرار می‌دهد. این محلول ممکن است از منابع  طبیعی، حیوانی یا مصنوعی به دست آمده باشد. استفاده از کراتینه‌های...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش میکروبلیدینگ در تهران| ورکشاپ آموزش میکروبلیدینگ در تهران

دوره آموزش میکروبلیدینگ در تهران| ورکشاپ آموزش میکروبلیدینگ در تهران   میکروبلیدینگ در واقع روش پیشرفته تاتو های سنتی است. در این روش نواحی خالی و ناقص ابرو ها با کاشت رنگ در پوست پر میشوند و ظاهری بسیار شبیه به ابرو های طبیعی ایجاد میشود. میکروبلیدینگ یک روش آرایش دائم بر روی ابرو هاست که نتایجی بسیار طبیعی و واقعی ارائه میدهد. این کار توسط ابزار خاص و توسط افراد متخصص انجام میشود. در روش میکروبیدینگ با استفاده از “تیغ” یا همان “بلید” خطوطی را روی پوست ایجاد می کنند. در این روش با استفاده از تیغ پوست را برش داده و رنگدانه ها را در لایه...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش گریم و میکاپ عروس در تهران| ورکشاپ گریم و میکاپ عروس در تهران

دوره های آموزش گریم و میکاپ عروس در تهران| ورکشاپ گریم و میکاپ عروس در تهران دوره های آموزش گریم و میکاپ عروس در دوره آموزش آرایش و میکاپ عروس علاوه بر میکاپ آرایش به مدل آرایش موها، ابروها، و لب مطالعه بسیار دقیقی می شود. اولین قدم باید بدانیم که اول باید رفع عیب صورت و بعد ایجاد زیبایی بر روی آن باشد. در کلاس آموزش میکاپ عروس باید به رنگهای جذاب و پرکنتراس دقت کرده و سبک های میکاپ عروس و آرایش عروس، که همزمان در اروپا و ممالک پیشرفته استفاده میشود را همزمان کرده و برای آرایش  در نظر بگیرید. در واقع درخواست متقاضی، نوع و سبک آرایش را مشخص(شب یا روز)...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش خودآرایی در تهران| ورکشاپ خودآرایی در تهران

دوره های آموزش خودآرایی در تهران| ورکشاپ خودآرایی در تهران دوره های آموزش خودآرایی آرایش صورت و رفع عیوب ظاهری آن كه توسط خود شخص صورت گیرد را خودآرایی چهره می گویند.خودآرایی جزء مهارت هایی می باشد که لازم است هر خانمی آن را فرا بگیرد و بتواند بدون نیاز به یک آرایشگر در مواقع ضروری به درستی و با رعایت اصول گریم، چهره خود را به بهترین نحو زیبا سازد. خودآرایی یکی از جذابترین رشته های آرایشگری است که همیشه جایگاه خاصی بین خانمها دارد. تکنیک خودآرایی به زبان ساده یعنی تسلط به شناخت فرم هندسی صورت و آگاهی از بهترین و سازگارترین رنگ ها و سبک های آرایشی با...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش اپیلاسیون در تهران| ورکشاپ اپیلاسیون در تهران

دوره های آموزش اپیلاسیون در تهران| ورکشاپ اپیلاسیون در تهران دوره های آموزش اپیلاسیون اپیلاسیون یک واژه فرانسوی است و به معنای از بین رفتن موهای زائد است. در این روش موها باید از ریشه کنده شود. اپیلاسیون بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد است که خود روش‌های مختلف دارد. بند انداختن، الکترولیز و لیزر موهای زائد یکی از روش‌های اپیلاسیون است. روش استفاده از موم، روشی سنتی و معمول است که طرفداران بسیاری دارد. موم اپیلاسیون (گرم) استفاده از «موم گرم» از روش‌هایی است که به‌طور فراوان استفاده می‌شود. (موم‌ها را باید با دمای مناسب گرم...

0  
مطالب بیشتر

دوره های آموزش اکستنشن مو در تهران| ورکشاپ اکستنشن مو در تهران

دوره های آموزش اکستنشن مو در تهران| ورکشاپ اکستنشن مو در تهران دوره های آموزش اکستنشن‌های مو اکستنشن‌های مو، موهای اضافه‌کردنی خاصی هستند که با هدف افزایش حجم و عمق موهای طبیعی به آنها اضافه می‌شوند و انواع مختلفی دارند. شما می‌توانید بعد از انجام دادن مشاوره‌های لازم و با در نظر گرفتن عواملی مانند نیاز فردی، بودجه مالی، نوع موها و میزان بلندی موها از اکستنشن‌های مو استفاده کنید. اکستنشن‌های مو بی‌خطر هستند و امروزه بسیاری از زنان در سرتاسر جهان به این محصولات اعتماد دارند.دلیل عمده این اعتماد، توانایی اکستنشن‌های مو برای...

0  
مطالب بیشتر

1
2
>
ماسک کف دریا خواص آن برای پوست

پردرآمد ترین رشته های آرایشگری کدامند| سایت آرایش|بهترین رشته های آرایشگری

نحوه رنگ کردن لباس در خانه

چگونه شلوار لی را زاپ دار کنیم

جذاب ترین بازیگران مرد کره ای

ماسک هلو و معجزات آن برای پوست صورت

نانسی عجرم قبل و بعد از جراحی زیبایی

بیوگرافی روناک یونسی

خواص و انواع ماسک نشاسته برای پوست

ایده های تزیینات برای سالگرد ازدواج

تکنیک کاموفلاژ چیست و چگونه انجام میشود

دلایل و درمان ترک خوردن و شکستگی ناخن

# آموزش نوشتن بیو Bio اینستاگرام

پروتئین تراپی مو

معرفی انواع تاتو ابرو | روشهای انجام هاشور ابرو | میکروپیگمنتیشن

بیوگرافی مهران مدیری

رنگ ابرو متناسب با رنگ مو

نحوه ست کردن مانتو با شال و روسری

روشهای تنگ یا گشاد کردن شلوار جین

روشهای نرم کردن ریش

ساخت سایه چشم در منزل

ملکه تاریکی مدل معروف سودانی

میکاپ چیست؟ سبکهای شرقی، اروپایی، آرایش لایت و سبک

نو کردن مانتوهای قدیمی

بیوگرافی سحرقریشی

عکسهای بهاره رهنما پس از کاهش وزن

کراتینه مو چیست و چگونه انجام میشود

میکاپ آرتیست شیرین مقدم| سالن زیبایی شیرین مقدم

انواع رنگ های رژلب| انتخاب رژ لب مناسب پوست

رنگ لاک مناسب بهار

خواص ماسک جوش شیرین و گلاب

ماسک های درمان کننده روغن درخت چای برای پوست

ماسکهای روشن کننده پوست با تاثیر فوری

ماجرای جدایی مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان

بیوگرافی فخریه اوجن

انواع فرم لب

رنگ فونداسیون مناسب رنگ پوست

ترفندهای زیبایی چهره مردان

بهترین رنگ لاک برای پوستهای تیره

نحوه استفاده و ساخت ماسک رازیانه


معرفی بهترین ها

مزایای عضویت

تعرفه عضویت

تعرفه تبلیغات

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما - معرفی بهترین ها - شکایات - قوانین و مقررات
تهران، خیابان شیراز جنوبی، نبش زرتشتیان پلاک4 ☎ تلفن: 28421719 پشتیبانی و مشاوره شبانه روزی:☎ 09373109035
کرج: مهرشهر، بلوار ارم، ساختمان سالیان(رز)، طبقه2، واحد 15 ،تلفن 09373109035&026- 33308969☎
مدیریت: admin@araiesh.com
تبلیغ شما: tabligh@araiesh.com
پشتیبانی: support@araiesh.com